Διευθυντική Ομάδα

Γιώργος Πίπης
Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρίνος Χριστοδουλίδης
Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος

Δημήτρης  Πίπης
Γραμματέας

Μάριος Γεωργιάδης
Διευθυντής Τομέα Λατομείων και Ασφάλτου

Χρίστος Δασκαλάκης
Διευθυντής Τομέα Σκυροδέματος

 

Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρείες

GEN POW PHA-BETON

PHA-CEMENT

KAZ

GERIK

KEDRIS MAN UFI